reco-int-2

RECO, s.r.o., Sadová 3046/39A, Slovakia, 905 01 Senica, +421 34 6514914, +421 905 970 058, reco@reco.sk

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo: 2472/T, IČO: 34152059