Adresa

RECO s.r.o.
Sadová 3046/39A,
905 01, Senica
Slovakia

Čo robíme

Branding
Dizajn
Development
Produkcia

Napíšte nám

Referencie IXPO

Technologický festival IXPO 2019

Rozsah projektu
Offline & online vizuálna identita IXPO, UX / Ui web dizajn, development

Pri zrode IXPO sme boli úplne od začiatku. Po logu a webe sme kompletne zastrešili vizuálnu online a offline komunikáciu, design eventu, online kampaň a merch.

Jozef Jagušák Projektový Manažér

Zrod IXPO

Pracovný názov festivalu Imagine Expo, sme klientovi hneď na začiatku odporučili skrátiť názov na IXPO – spojenie slova imagine ale taktiež slova innovation so slovom “xpo” kde i nahrádza klasické “e”. Veľmi nám záležalo na tom, aby sme vytvorili ikonický brand, ktorý bude zapamätateľný už po prvom ročníku festivalu.


IXPO
Projektový manažment: Jozef Jagušák jr., dizajn: Lukáš Vavrinec, 3D: Martin Marko, motion dizajn: Jakub Koričanský, development: Lukáš Knotek

Branding

Samotný brand musel predbehnúť obsah festivalu, preto sme k nemu pristupovali tak, aby sme ho v budúcnosti mohli ohýbať. Jeho základom je typograficky riešené logo tvorené ručne kresleným fontom. Jednotlivé prvky zároveň rátajú s budúcimi ročníkmi a je pripravených niekoľko farebných variantov.

:sunglasses:

Technolology!

Web a online kampaň

Zjednocujúcim prvkom dizajnu, ktorý sa aplikoval na väčšinu nosičov a formátov, tvoria vektorové prvky a postavy, ktoré jasne a zrozumiteľne reprezentujú jednotlivé časti festivalu a komunikujú na väčšie množstvo záujmovo a vekovo odlišných cieľových skupín.

TV spot

Námet, scenár, 3D a realizácia TV spotu pre Technologický festival IXPO 2019. TV spot vznikol animáciou hlavných vizuálov a ich prepojením s hudobným podkladom a komentárom.

Web dizajn

Web, ktorý predbehol festival. Aj tak by sa dal charakterizovať autorský postup, ktorý sme pri tvorbe webovej stránky festivalu museli uplatniť. Jeho dizajn bol pre nás do veľkej miery záväzný, pretože bolo jasné, že z neho budeme vychádzať pri návrhu všetkých ostatných nosičov v online aj offline prostredí.

Dodas 04:30 AM

Máš niečo?

Lukas 04:42 AM

Masterpiece!

Dodas 05:17 AM

Vybuchne im hlava?

Dizajn 2.0

Ohybnosť brandu sme si mohli otestovať hneď na začiatku. Pôvodný návrh obsahoval vo farebnej škále magentu, ktorej sme sa v istom momente museli vzdať a prispôsobiť sa korporátnym farbám generálného partnera prvého ročníka festivalu. Aj preto máme do budúcnosti pripravených niekoľko ďalších variácií.

:sunglasses:

Je to oranžové, ale pomaranč to neni!